Ante Bežen

Rođen je u Gospiću 28. travnja 1945. U rodnom gradu završio je osnovnu školu, gimnaziju i pedagošku akademiju, a potom na Filozofskom fakultetu u Zadru stekao diplomu profesora hrvatskoga jezika i pedagogije. Magistrirao je i doktorirao iz područja filologije, metodika hrvatskoga jezika, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao asistent na Pedagoškoj akademiji u Gospiću i kao profesor na Gimnaziji u Gospiću (ukupno tri godine), a nakon odsluženja vojnog roka zapošljava se kao profesor u današnjoj Osnovnoj školi Davorina Trstenjaka u Zagrebu. God. 1972. prelazi u «Školske novine», najprije kao urednik, a potom glavni i odgovorni urednik i direktor te kuće u kojoj radi ukupno šesnaest godina. God. 1987. imenovan je privremenim, a zatim izabran za stalnog tajnika Republičkog SIZ-a osnovnog obrazovanja Hrvatske. Nakon demokratskih promjena i osnivanja neovisne Republike Hrvatske imenovan je direktorom Državnog fonda za osnovno školstvo pri Ministarstvu kulture i prosvjete Republike Hrvatske, a potom i za pomoćnika ministra prosvjete i kulture, zaduženog za financije. Po rekonstrukciji Vlade potkraj 1994. imenovan je prvim načelnikom novoosnovanog Odjela za udžbenike u Ministarstvu prosvjete i športa te višim savjetnikom. God. 1997. prelazi na stalni posao u Učiteljsku akademiju Sveučilišta u Zagrebu kao nastavnik metodike hrvatskoga jezika, koji posao obavlja do umirovljenja 2014. godine u zvanju redovitog profesora. Napisao je, samostalno ili u suautorstvu, ove knjige: Znanstveni sustav metodike književnog odgoja i obrazovanja, Osnove didaktike, Metodički pristup početnom čitaju i pisanju u prvom razredu osnovne škole, Metodički pristup književnosti i medijskoj kulturi u drugom, trećem i četvrtom razredu osnovne škole, Metodika – znanost o poučavanju nastavnog predmeta, Ante Starčević – vodič kroz život, djelo i ostavštinu, Hrvatska nastava u inozemstvu, Što,kako, zašto u poučavanju hrvatskoga jezika?, Početno pisanje na hrvatskom jeziku, Dobri duh Gospića, Crkva hrvatskih mučenika na Udbini – od ideje do ostvarenja ), šesnaest udžbenika za književnost i medijsku kulturu u svih osam razreda osnovne škole (u suautorstvu), sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima i zbornicima, više stotina stručnih članaka u novinama. Autor je tridesetak radio i televizijskih emisija obrazovnog programa HRT-a, urednik više desetaka stručnih i znanstvenih knjiga iz područja obrazovanja, urednik i autor tekstova iz područja obrazovanja u Hrvatskom bibliografskom leksikonu Leksikografskog zavoda «Miroslav Krleža», istraživač u više znanstvenih projekata. Bio je predsjednik Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, a potom i tajnik i dopredsjednik, glavni urednik časopisa Metodika, Andragoškog glasnika i zamjenik je glavnog urednika Hrvatskoga časopisa za odgoj i obrazovanje. Bio je član Vijeća za školske udžbenike u Ministarstvu prosvjete i športa i zamjenik predsjednika Vijeća za izradu pedagoškog standarda RH, a sada je član Vijeća za hrvatski kao drugi i nasljedni jezik pri Središnjem državnom uredu za Hrvatske izvan Hrvatske, član Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU, predsjednik Nadzornog odbora HPKZ-a i predsjednik Udruge autora udžbenika.

Objavljeno  21.09.2018.