Marija Lorger

Marija Lorger, rođena Curić, rođena je u Novoj Gradiški 6. svibnja 1961.godine gdje je polazila i srednju školu. Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (ranije, FFK-u) diplomirala je 1984. godine na nastavničkom smjeru. Na istom Fakultetu 2002. godine obranila je magistarski rad te stekla akademski stupanj magistra znanosti iz područja kineziologije. Titulu doktorice društvenih znanosti iz znanstvenog polja kineziologija, grana kineziologija sporta također je stekla na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 12. rujna 2011. godine.
U zvanje docentice izabrana je 7. prosinca 2016. U struci radi neprekidno 32 godine, danas kao docentica na Katedri za kineziološku edukaciju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Autorica je ili koautorica šezdesetak znanstvenih i stručnih radova i dva priručnika.
Sudjelovala u radu na tri domaća znanstvena projekta i jednom međunarodnom projektu:
''Motivacijski procesi u tjelesnom vježbanju i sportu'', (voditeljica projekta prof. dr. sc. Smiljka Horga,  Kineziološki fakultet, Zagreb)
''Dispozicijske i situacijske odrednice motivacije i kvalitete života vježbača''  (voditeljica projekta doc. dr. sc.  Renata Barić, Kineziološki fakultet, Zagreb)
''Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju'' (voditelj projekta prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Učiteljski fakultet, Zagreb)  
Trenutačno radi na međunarodnom projektu u okviru projektnog tima za usklađivanje programa predškolskog kurikula u Bosni i Hercegovini.  
,,TEACHER’’ Introducing competence – based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina’’, broj projekta 574076-EPP-1-2016 – BA – EPPKA2-CBHE-JP (Co- funded by the Erasmus + Programme of the Europian Union, Manchester Metropolitan Unversity, University of Zagreb).

Osim navedenog: Suradna je članica Akademije odgojno obrazovnih znanosti Hrvatske,   
Članica je Programskog vijeća Centra za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 2017)
Članica Radne skupine za izradu Prijedloga pravilnika o vježbaonicama u osnovnim i srednjim školama, Topusko (2017)
Članica Fokus skupine za kineziološku edukaciju u okviru projekta ,,Razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i diplomskih studijskih programa u kineziologiji'' Kineziološkog  fakulteta Sveučilišta u Splitu (2015/2016)

Za svoj rad dobila je nekoliko priznanja, između ostalih i Povelju sa zlatnom značkom  Hrvatskog kineziološkog saveza za vrlo uspješan rad i doprinos struci 2006. godine, te Dekanovu nagradu za 2015 godinu.
                               

Objavljeno  21.09.2018.