Sofija Vrcelj

Vrcelj Sofija je redovita profesorica u trajnom zvanju  Filozofskog fakulteta u Rijeci . Rođena je 14. travnja 1962. godine u Begovcu.  Nakon završene srednje škole u Rijeci, upisala je studij pedagogije na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Diplomirala je 1986. godine s odličnim uspjehom kao najbolja studentica generacije. Iste godine upisala je poslijediplomski magistarski studij pedagogije na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Magistarski rad Seminari i vježbe na visokoškolskom obrazovanju obranila je 1989. godine na Pedagoškom fakultetu u Rijeci.

    Doktorski rad pod nazivom “Pedagoški aspekti kontinuiteta školskog uspjeha” iz znanstvenog polja pedagogije obranila je 1994. godine na Pedagoškom fakultetu u Rijeci i stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polja pedagogije.

Zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Područje njenog interesa je komparativna, školska i feministička pedagogija. Objavila je deset knjiga samostalno i u suautorstvu te preko pedeset radova u zemlji i inozemstvu.

Bila je u dva mandata članica i jedan mandat potpredsjednica  Matičnog odbora za područje društvenih znanosti polje pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i kineziologije . Dobitnica je godišnje nagrade Ivan Filipović u području znanstvenoga i stručnoga rada za 2010-u godinu.

Aktivno je sudjelovala na  znanstvenim skupovima zemlji i  inozemstvu  (Sloveniji, Češkoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Finskoj, Bugarskoj,  Čileu,  Kubi, Portugal, Malta, Švedska,  Nizozemska, Cipar, Španjolska, Rusija). Na engleskom jeziku ima objavljena poglavlja u knjigama koje su publicirane u Bugarskoj i Južnoafričkoj Republici.

Sudjelovala je na četiri znanstvena projekta  i bila voditeljica jednog projekta koje je financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Objavljeno  21.09.2018.